privacybeleid

Lifegence Co., Ltd. (hierna het "Bedrijf" genoemd) erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en heeft het volgende "Beleid inzake de omgang met persoonlijke informatie" opgesteld. Wij streven ernaar om alle personen die betrokken zijn bij het bedrijfsleven te behandelen persoonlijke informatie nauwkeurig en veilig.

Bedrijfsinformatie

  • Bedrijfsnaam: Lifegence Co., Ltd.
  • Representatieve naam: Masakazu Nomura
  • Adres: 1-13-8 Nishiki, Nerima-ku, Tokio

Beleid met betrekking tot de omgang met persoonlijke informatie

Ons bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie, beheert en beschermt persoonlijke informatie die wordt verwerkt tijdens bedrijfsactiviteiten op passende wijze en heeft een privacybeleid opgesteld met als doel het exploiteren en verbeteren van een systeem voor de bescherming van persoonlijke informatie dat gemoedsrust biedt aan onze klanten. Het wordt als volgt gedefinieerd.

1. Definitie van persoonlijke informatie

Ons bedrijf definieert persoonlijke informatie als informatie over levende individuen zoals bepaald in de "Wet op de bescherming van persoonlijke informatie", waarmee een specifiek individu kan worden geïdentificeerd op basis van naam, geboortedatum en andere beschrijvingen. Ik ben hiervan op de hoogte.

2. Verzameling, gebruik en verstrekking van persoonlijke informatie

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie zal ons bedrijf het doel vooraf aan klanten verduidelijken, de reikwijdte van het gebruik van de verzamelde persoonlijke informatie beperken en er op de juiste manier mee omgaan. Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen of dit wettelijk is toegestaan. Bovendien zullen wij, wanneer wij uw persoonlijke gegevens aan een derde partij verstrekken, de verstrekte informatie beperken tot het noodzakelijke bereik, de aanbieder verplichten om persoonlijke gegevens te beheren via contracten, enz., en voor passend toezicht zorgen.

3. Respect voor privacy

Ons bedrijf respecteert de privacy, en als u wordt verzocht om het gebruik van persoonlijke informatie die door ons bedrijf is verzameld openbaar te maken, te corrigeren, te verwijderen of op te schorten, zullen wij binnen een redelijke termijn en in redelijke mate reageren door contact op te nemen met de onderstaande contactgegevens hiernaar binnen.

  • Contact: cs.ja@lifegence.com
  • *Voor verzoeken om openbaarmaking kunnen kosten in rekening worden gebracht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

4. Naleving van wet- en regelgeving

Ons bedrijf voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens, andere gerelateerde wet- en regelgeving, en dit privacybeleid met betrekking tot de verwerving, het gebruik en alle andere omgang met persoonlijke informatie van onze klanten.

5. Veiligheidsbeheermaatregelen

Ons bedrijf streeft ernaar de persoonlijke gegevens van klanten accuraat en actueel te houden en neemt de nodige veiligheidsbeheersmaatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vervalsing, lekkage, verlies en schade.

6. CONTINU VERBETERING

Ons bedrijf streeft ernaar de omgang met persoonlijke informatie binnen het bedrijf voortdurend te verbeteren door interne regelgeving vast te stellen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie en door training van medewerkers te bieden.

Waar u klachten en vragen kunt indienen

E-mailadres: cs.ja@lifegence.com

Wijzigingen in het privacybeleid

De inhoud van dit privacybeleid kan veranderen als gevolg van herzieningen van wetten of ons interne beleid. Als er wijzigingen zijn, zullen wij deze indien nodig op onze website publiceren.